W spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 25-26.03.2014r. w trzech miejscowościach gminnych  regionu EGO - czyli w Gołdapi, Świętajnie i Prostkach - wzięło udział około 60 osób.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych grup społecznych - organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rękodzielników, artystów oraz władz samorządowych.

best Running shoes brand | Air Jordan

Czytaj więcej: Pokonsultacyjnie...

Szanowni Państwo!

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze wraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" serdecznie zapraszają mieszkańców obszaru EGO, na konsultacje społeczne, podczas których  będzie możliwość przedstawienia swoich oczekiwań odnośnie kierunków rozwoju obszaru, co z kolei przełoży się na ostateczne zapisy dokumentu, będąc tym samym odpowiedzią na istniejące problemy lokalnej społeczności.

Poniżej ramowy plan konsultacji:

25.02.2014r., godz. 9.30 - Gołdap

25.02.2014r. godz. 12.00 - Świętajno, Urząd Gminy

26.02.2014r., godz. 10.00 - Prostki, Urząd Gminy.

latest jordans | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp

Wydarzeniem, inicjującym projekt na obszarze EGO, była konferencja promocyjna, która odbyła się 20 stycznia 2014r. w Olecku. W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób, w tym przedstawiciele powiatowych oraz gminnych władz samorządowych, parlamentarzyści, przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz liczni reprezentanci trzeciego sektora.

best Running shoes brand | Air Jordan Release Dates Calendar

Czytaj więcej: Pokonferencyjnie...

Szanowni Państwo,

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania "Lider w EGO" serdecznie zaprasza na konferencję inaugurującą projekt pn.: ?Produkty lokalne EGO?. Przedsięwzięcie jest realizowane przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Sportswear Design | 『アディダス』に分類された記事一覧

Czytaj więcej: Konferencja inaugurująca projekt PRODUKTY LOKALNE EGO - Olecko, 20.01.2014r.

PRODUKTY LOKALNE EGO

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze z siedzibą w Jeziorowskich (gmina Stare Juchy) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ?Lider w EGO? z dniem 1 listopada 2013r. rozpoczęło realizację projektu pn. ?Produkty Lokalne EGO?, współfinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zamysłem realizatorów projektu jest stworzenie strategii rozwoju produktów lokalnych obszaru EGO w oparciu o zasoby ludzkie, kulinarne, turystyczne, charakterystyczne dla regionu. Wszystkie działania mają na celu podniesienie wiedzy z zakresu społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji partycypacji w życiu publicznym.

Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, którzy poprzez udział w debatach, konsultacjach badaniach ewaluacyjnych czy działaniach edukacyjnych będą mogli wyrazić swoje oczekiwania wobec kierunków rozwoju obszarów, będących przedmiotem wniosku.

Kwota dofinansowania wynosi 131 500,00zł.       

Running sneakers | adidas Yeezy Boost 700 , promo code for adidas shoes india delhi today