PRODUKTY LOKALNE EGO

Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze z siedzibą w Jeziorowskich (gmina Stare Juchy) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ?Lider w EGO? z dniem 1 listopada 2013r. rozpoczęło realizację projektu pn. ?Produkty Lokalne EGO?, współfinansowanego w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Zamysłem realizatorów projektu jest stworzenie strategii rozwoju produktów lokalnych obszaru EGO w oparciu o zasoby ludzkie, kulinarne, turystyczne, charakterystyczne dla regionu. Wszystkie działania mają na celu podniesienie wiedzy z zakresu społeczeństwa obywatelskiego oraz promocji partycypacji w życiu publicznym.

Odbiorcami projektu są przede wszystkim mieszkańcy powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego, którzy poprzez udział w debatach, konsultacjach badaniach ewaluacyjnych czy działaniach edukacyjnych będą mogli wyrazić swoje oczekiwania wobec kierunków rozwoju obszarów, będących przedmiotem wniosku.

Kwota dofinansowania wynosi 131 500,00zł.       

Running sneakers | adidas Yeezy Boost 700 , promo code for adidas shoes india delhi today