Mazurskie Stowarzyszenie Lotnicze w roku 2011 zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie liczy 25 członków. Stawia na realizację inicjatyw
propagujących wspieranie, inicjowanie, organizowanie i prowadzenie działań w zakresie wszechstronnej aktywizacji społeczności lokalnej, współpracy z samorządami
lokalnymi, budowaniem społeczeństwa obywatelskiego, działań społeczności na obszarach wiejskich w zakresie kultury, turystyki, tradycji i promocji zasobów lokalnych.
Dotychczasowym terenem działań Stowarzyszenia był powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie. Siedzibą organizacji jest miejscowośc Jeziorowskie w gm. STARE JUCHY  - woj. warm.-mazur., gdzie odbywają się spotkania członków Stowarzyszenia. Organizacja nie posiada pracowników etetowych.
MSL współpracuje ściśle z gminą Stare Juchy oraz powiatem ełckim, z którymi realizowało kilka inicjatyw i projektów.
Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z Partnerem niniejszego projektu w zakresie promocji produktów lokalnych, promocji turystyki i regionu EGO.
Organizacja często wspiera inne organizacje i podmioty, uczestnicząc jako partner w wielu przedsięwzięciach organizując zajęcia integracyjne dla dzieci i pokazy paralotniarskie podczas lokalnych pikników pn. Dni rodziny, Dni sołectw, dożynki (organizacja konkursów i warsztatów plastycznych, pokazów baniek mydlanych, itp.). Także promocja lokalnych zasobów - poprzez organizację Festiwali lokalnych produktów, w tym: wypieków chleba i innych.
Stowarzyszenie nie ma dużego doświadczenia lecz wspólnie z Partnerem projektu posiada niezbędne zaplecze potrzebne do realizacji przedsięwziecia.
W zakres działalności statutowej zgodnej z zakresem projektu wchodzą m.in.:
1. czynny udział w życiu kulturalnym, gospodarczym i społecznym,
2. promocja regionu,
3. prowadzenie działalności szkoleniowej,
4. współdziałanie z samorządami lokalnymi, szkołami i organizacjami młodzieżowymi oraz społecznymi
5. działania na rzecz promocji Warmii i Mazur.

Sport media | Patike