W spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się w dniach 25-26.03.2014r. w trzech miejscowościach gminnych  regionu EGO - czyli w Gołdapi, Świętajnie i Prostkach - wzięło udział około 60 osób.

W konsultacjach wzięli udział przedstawiciele wszystkich zainteresowanych grup społecznych - organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, rękodzielników, artystów oraz władz samorządowych.

best Running shoes brand | Air Jordan

 

Punktem wyjścia do dyskusji stało się szeroko rozumiane pojęcie produktu lokalnego. Zebrani uczestnicy dyskutowali na temat sposobu promowania istniejących produktów lokalnych, wymieniali między sobą "dobre praktyki", ale również zwracali uwagę na trudności, głównie odnosząc się do uwarunkowań prawnych. 

Co dalej?

Po przyjęciu wszystkich uwag, ich zasadna część zostanie fundamentem do planowanej Strategii Rozwoju Produktów Lokalnych EGO. Ale nie tylko one. W strategii znajdą się również zmiany, wynikające z nowych rozporządzeń unijnych, aktualne zapisy, nowe wytyczne i uwagi instytucji związanych z produktem lokalnym.

 


konsultacje Gołdap , źródło: www.goldap.pl autor: A.T.

 

 

konsultacje w Prostkach

 

 

konsultacje Świętajno