Wydarzeniem, inicjującym projekt na obszarze EGO, była konferencja promocyjna, która odbyła się 20 stycznia 2014r. w Olecku. W spotkaniu uczestniczyło około 80 osób, w tym przedstawiciele powiatowych oraz gminnych władz samorządowych, parlamentarzyści, przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz liczni reprezentanci trzeciego sektora.

best Running shoes brand | Air Jordan Release Dates Calendar

 

Konferencja stała się aktywną płaszczyzną do wymiany poglądów, pomysłów na wyeksponowanie i rozwój szeroko pojętych produktów lokalnych obszaru EGO. W imieniu Mazurskiego Stowarzyszenia Lotniczego oraz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ?Lider w EGO? dziękujemy za udział w konferencji inaugurującej projektowe działania. Liczymy na Państwa dalszy współudział w tworzeniu Strategii Rozwoju PRODUKTÓW LOKALNYCH EGO.